Redakcja

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Apoloniusz Berbeć – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut   Badawczy w Puławach , Poland;
e-mail: berbec@iung.pulawy.pl

Redaktor techniczny:

dr Alina Bochniarz – e-mail: aboch@iung.pulawy.pl

Redaktor współpracujacy:

prof. dr Anthony Dexter – Great Britain
prof. dr hab. Antoni Faber – Poland

Rada Naukowa

Edward Arseniuk (Poland)
Kazimierz Banasik (Poland)
Stanisław Berbeć (Poland)
Zenonas Dabkevičius (Lithuania)
Jean Roger Estrade (France)
Mariusz Fotyma (Poland)
Juan Vicente Giraldez (Spain)
Józef Horabik (Poland)
Siegbert Huber (Austria)
Andrzej Kędziora (Poland)
Jan Kucharski (Poland)
Jean-Francois Ledent (Belgium)
Jan Lipavský (Czech Republic)
Jan Łabętowicz (Poland)
Franz Makeschin (Germany)
Barbara Maliszewska-Kordybach (Poland)
Oene Oenema (Netherlands)
Jorgen Olesen (Denmark)
Marcello Pagliai (Italy)
Wojciech Pizło (Poland)
Stefan Pruszyński (Poland)
Markus Puschenreiter (Austria)
Tomasz Stuczyński (Poland)
Aldo Tava (Italy)
Christos Tsadilas (Greece)
Borut Vrscaj (Slovenia)
Josef Zeyer (Switzerland)

Redaktorzy językowi  – Ewa Decka-Cywińska, Colin Walker

Redaktor statystyczny  – Zuzanna Jarosz

 

Zamów newsletter Polish Journal of Agronomy
Zgłoś pracę do  Polish Journal of Agronomy