Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst został przygotowany zgodnie ze wskazówkami dla Autorów.
  • Artykuł nie był wcześniej publikowany w żadnym języku w całości ani w częściach, a jego wydanie w Polish Journal of Agronomy nie narusza żadnych praw autorskich.