Komitet redakcyjny Polish Journal of Agronomy

dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB – redaktor naczelny
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

prof. dr Nikolaos Danalatos – zastępca redaktora naczelnego
University of Thessaly

prof. dr hab. Mariusz Matyka – zastępca redaktora naczelnego
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

dr inż. Alina Bochniarz – sekretarz naukowy redakcji
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Redaktorzy działowi

Analizy przestrzenne

dr hab. Rafał Pudełko
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

prof. Stefan Dobers
University of Applied Sciences in Neubrandenburg

Biotechnologia

dr Anna Czubacka
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. Edyta Paczos-Grzęda prof. UP
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Gleboznawstwo

dr Jacek Niedźwiecki
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

dr Maciej Markiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mikrobiologia

dr hab. Anna Gałązka prof. IUNG-PIB 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Nawożenie

prof. dr hab. Alicja Pecio
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. Przemysław Tkaczyk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Oddziaływanie rolnictwa na środowisko

dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. Agnieszka Baran, prof. URK
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Systemy produkcji rolniczej

dr hab. Jarosław Stalenga prof. IUNG-PIB 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uprawa roślin

prof. dr hab. Mariola Staniak 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. Anna Kocira, prof. PANS
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

 

dr Zuzanna Jarosz – redaktor statystyczny
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

redaktorzy językowi:

dr Adam Berbeć
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy,

mgr Ewa Decka-Cywińska
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy,

Colin Walker
TeachU

dr inż. Alina Bochniarz – redaktor techniczny