Adres

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Główna osoba do kontaktu

Alina Bochniarz
Telefon 81 4786726
E-mail

Wsparcie techniczne

Alina Bochniarz
Telefon 81 4786726
E-mail