7 . Reakcja odmian pszenicy ozimej na…

7 . Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach
wazonowych  – Grażyna Podolska, Marta Wyzińska

Abstrakt. W latach 2008–2010 przeprowadzono doświadczenie wazonowe, ktorego celem było określenie reakcji sześciu odmian pszenicy ozimej (KPB 3506, KBP 3106, CHD 433/03, DED 668/02, Ostroga i Kohelia) na dawkę azotu. Schemat doświadczenia uwzględniał dawki: 1,2: 2,4: 3,6 g N na wazon. Stwierdzono, że w roku 2009 odmiany: KBP 3106, CHD 433/03, Ostroga i Kohelia reagowały wyższym plonowaniem na zwiększenie dawki do 3,6 g N na wazon. Odmiany KBP 3506 oraz DED 668/02 wykazały wzrost plonu do dawki azotu w ilości 2,4 g N na wazon.
W roku 2010 odmiany: KBP 3106, DED 668/02 i Kohelia plonowały najwyżej przy dawce 3,6 g N na wazon. U odmian KBP 3506, CHD 433/03 i Ostroga wzrost plonu stwierdzono do dawki
azotu w ilości 2,4 g N na wazon. Dodatni wpływ azotu na plon ziarna związany był ze wzrostem liczby kłosow, liczby ziaren z rośliny i MTZ.

słowa kluczowe: odmiany, pszenica ozima, dawka N, plon ziarna, struktura plonu